Get WordPress

Use the software that powers over 43% of the web.

വേർഡ്പ്രസ്സ് ലഭിക്കാൻ നിരവധി മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ഒരു ഹോസ്റ്റിംഗ് ദാതാവിലൂടെ ആണ്, എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരായ ആളുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് പതിവ് .

ഏതുവിധേനയും, ഒരു വെബ് ബ്രൌസർ വഴിയും ഞങ്ങളുടെ മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ചും താങ്കളുടെ വേർഡ്പ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കാം.

Priceless, and also free

Download WordPress and use it on your site.