Roadmap

വേർഡ്പ്രസ്സ് നിരന്തരം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ, ഗുട്ടൻബർഗ് പദ്ധതിയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്നു. വെബിൽ‌ നമ്മൾ ഉള്ളടക്കം മാനേജുചെയ്യുന്ന രീതിയുടെ നൂതനചിന്തനമാണ് ഗുട്ടൻ‌ബെർ‌ഗ് പ്രോജക്റ്റ്. വിജയകരമായ ആധുനിക ബിസിനസുകളുടെ അടിത്തറയായ വെബ് സാന്നിധ്യത്തിലേക്കുള്ള ആക്സസ് വിശാലമാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഘട്ടം 1 പുതിയ ബ്ലോക്ക് എഡിറ്ററായിരുന്നു, അത് വേർഡ്പ്രസ്സ് 5.0 ൽ പുറത്തിറങ്ങി, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും . 2021 ൽ, പോസ്റ്റുകളും പേജുകളും മാത്രമല്ല, മുഴുവൻ സൈറ്റിലേക്കും ബ്ലോക്ക് എഡിറ്റിംഗ് കൊണ്ടുവരുന്ന പൂർണ്ണ സൈറ്റ് എഡിറ്റിംഗ് (ഘട്ടം 2) വേർഡ്പ്രസ്സിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണ സൈറ്റ് എഡിറ്റിംഗ്, അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, മറ്റ് സജീവ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഫീച്ചർ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ അവലോകനം പേജ് പരിശോധിക്കുക.

ഈ പോസ്റ്റ് ൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ 2021 ൽ പ്രോജക്റ്റിന് ചില വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്:

  • പൂർണ്ണ സൈറ്റ് എഡിറ്റിംഗ്: ഗുട്ടൻ‌ബെർഗ് ബ്ലോഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും എഡിറ്റുചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഗുട്ടൻ‌ബെർഗ് പ്ലഗിൻ, തുടർന്ന് വേർഡ്പ്രസ്സ് കോർ എന്നിവയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. നിലവിലുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ ഗുട്ടൻ‌ബെർഗിലേക്ക് മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പുരോഗതി സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. വ്യാപ്തി / ടൈംലൈൻ: 2021 ഏപ്രിലിൽ പ്ലഗിനിൽ എംവിപി, വേർഡ്പ്രസ്സ് 5.8 കോറിൽ v1.
  • ലേൺWP : Learn.wordpress.org- ൽ വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ, മുൻകൂട്ടി റെക്കോർഡുചെയ്‌ത പരിശീലനങ്ങൾ, സ്വയം സേവിക്കാനുള്ള പഠന അവസരങ്ങൾ എന്നിവ നൽകി വേർഡ്പ്രസ്സ് സ്‌കിൽ ലെവലിംഗ് പ്രാപ്തമാക്കുക. സ്കോപ്പ് / ടൈംലൈൻ: പതിവായി പുതിയ വർക്ക്ഷോപ്പുകളും പാഠ പദ്ധതികളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക, പഠിതാവിന്റെ വിജയവും മനസ്സിലാക്കലും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വർക്ക്ഷോപ്പ് ക്വിസുകളിൽ ഉയർന്ന പാസ് നിരക്ക് നിലനിർത്തുക.
  • സംഭാവക ഉപകരണങ്ങൾ: മികച്ച ടൂളിംഗിലൂടെ ടീമുകൾക്കായി മെയിന്റനൻസ് ജോലിയുടെ മാനുവൽ ഓവർഹെഡ് കുറയ്ക്കുക. വ്യാപ്തി / ടൈംലൈൻ: വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ അധിക പരിശോധന ശേഷിക്കുന്നു.

Want to get involved? Head on over to Make WordPress! We can always use more people to help translate, design, document, develop, and market WordPress.

Currently planned releases

Here are the current planned releases, and links to their respective milestones in our issue tracker. Any projected dates are for discussion and planning purposes, and will be firmed up as we get closer to release.

Version Planned
5.9 (Trac) ഡിസംബർ 2021

ആസൂത്രിത റിലീസ് ഷെഡ്യൂളിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, 2020-2021 ലെ താൽക്കാലിക റിലീസ് കലണ്ടറിനെക്കുറിച്ച് Make WordPress Core ബ്ലോഗിലെ പോസ്റ്റ് വായിക്കുക.

The month prior to a release new features are frozen and the focus is entirely on ensuring the quality of the release by eliminating bugs and profiling the code for any performance issues.

You can see an overview of past releases on our history page.

Long term roadmap

ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടം വേർഡ്പ്രസ്സിൽ ലയിപ്പിക്കതിനു ശേഷവും പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. വേർഡ്പ്രസ്സ് 5.8 പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം ഫീഡ്‌ബാക്ക് ശേഖരിക്കുന്നതിനും ഉപയോക്തൃ ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആവർത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരും. ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ എന്ന നിലയിൽ, ഗുട്ടൻബർഗ് പദ്ധതിയിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഇവയാണ്:

ഗുട്ടൻബർഗിന്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ

  1. അനായാസമായ എഡിറ്റിംഗ് — ഇതിനകം തന്നെ വേർഡ്പ്രസ്സിൽ ലഭ്യമാണ്, നിലവിലുള്ള മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾക്കൊപ്പം.
  2. കസ്റ്റമൈസഷൻ — ഫുൾ സൈറ്റ് എഡിറ്റിംഗ്, ബ്ലോക്ക് പാറ്റേണുകൾ, ബ്ലോക്ക് ഡയറക്ടറി, ബ്ലോക്ക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീമുകൾ
  3. കോളാബറേഷൻ — സഹ-രചയിതാവിന്റെ കൂടെ ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ എളുപ്പമായ മാർഗം
  4. മൾട്ടി-ലിംഗ്വൽ — മൾട്ടി-ലിംഗ്വൽ സൈറ്റുകൾക്കായി കോർ നടപ്പിലാക്കൽ